Gửi tin nhắn
TaiMi(Shenzhen) electronics technology Co.,ltd
Sản phẩm
Đầu dò siêu âm không thấm nước
Đầu dò Piezo siêu âm
Đầu dò lưu lượng siêu âm
Cảm biến lưu lượng khí siêu âm
Cảm biến đầu dò siêu âm
Cảm biến áp suất gốm
Đầu dò tần số cao
Đĩa gốm Piezo
Đầu dò siêu âm nguyên tử
Chuông báo động điện tử
Loa đầu dò siêu âm
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
Mô-đun cảm biến siêu âm
Cảm biến mức siêu âm
Cảm biến siêu âm dưới nước